Hemen Ara
Çift Terapisi
Aile Terapisti Pınar Baybaşin

Çift Terapisi

Çift Terapisi

Çift Terapisi

Evlilik Terapisi Nedir?

Evlilik ve çift terapisi; çiftler arasında yaşanan çatışma ve farklılıkların çözümlenebilip bireylerin sağlıklı bir şekilde değişim ve gelişimlerini sağlamak amacıyla yakın ilişkinin çalışıldığı psikoterapinin bir dalıdır.

Aileyi diğer yapılardan ayıran en önemli özellik duygusal bir yapıya sahip olmasıdır. Çiftler her zaman çatışma yaşayabilir ve sıkıntılı dönemlerden geçebilir. Sağlıklı ailelerin en temel özelliği yaşadığı çatışma ve sorunların farkına varıp daha kaliteli bir ilişki yaşayabilmek için çözüm arayabilmesidir.

Salvador Munichin; eş sisteminin dış sistemden korunan (bir kalkan gibi) bir yapı olması gerektiğini düşünür. Örneğin; ailenin bir arada yaptığı herhangi bir etkinlikte telefonu kapatmak ve ya açmamak aileyi dış sistemden korur. Aile alt sistemlerden oluşur ve bu alt sistemlerle aile yapısı oluşur. Birey, eş, anne, baba ve kardeşlerden oluşan alt sistemin dışında nesil / kuşak, cinsiyete göre de oluşabilir. Bu bağlamda aileyi birey olarak değil bir bütün olarak görür ve bütüncül yaklaşır.

Yapısal aile terapisine göre fonksiyonel aile yapısı, bir aileden beklenen işlevleri sağlıklı bir şekilde yerine getiren aileyi tanımlar. Aile fertleri arasındaki ilişkiler, davranışlar, sınırılar ve rol ve kurallar sağlıklı olması gerekir. Sağlıklı aileler yaşam boyu oluşan krizlerde baş etme stratejilerini oluşturmuş ve bu krizleri doğru yönetebilmektedirler. Fonksiyonel olmayan aileler; aile alt sistemler arasında sınır ve rollerde, iletişimlerinde, kurallarda sorunlar yaşarlar. Bu bağlamda bir gün çok mutlu hissederken diğer gün harap olmuş hissederek iniş çıkışlarla dolu bir yaşam sürerler. Dolayısıyla iletişim becerileri zayıf ve baş etme yetenekleri yetersiz olduğundan yaşanan krizleri yönetemeyip sorunları çözemeyebilirler.

Evlilik ve çift terapisinin amaçları; ailelerin ve çiftlerin sağlıklı bir şekilde değişimlerini, gelişimlerini sağlamak amacıyla yaşayıp çözemedikleri zorlu yaşam olaylarının, çatışmalarının, sıkıntılı süreçlerinin çözümlenmesinde yardımcı olmaktır. Örneğin; eşler arasında yaşanan kök aile sorunlarının çiftlerin aile içinde sürekli problem ve çatışma yaşamalarında etkisi olduğu görülmektedir. Aile içindeki bu çatışmaların evlilik doyumunu olumsuz yönde etkilediğinden dolayı aile içi ilişkileri düzenlenme, iç ve dış krizlere karşı ailenin dayanıklılığını arttırma, problem çözebilme yeteneği, etkili iletişim kurabilme, sınırların belirlenmesi gibi çalışmalar hedeflenmektedir.

Çiftlerle olan çalışmaların uzun vadeli etkisi söz konusudur. Terapiye katılan çiftler, kendileri ve diğer aile üyeleri hakkında daha fazla şey öğrenmektedirler. Çiftlerin birbirleri ile kurdukları yakın ilişkiler desteklenmektedir. Problemlerle baş etme becerilerinin edinilmesi ile birlikte, sadece o anda yaşanan durumlara çözüm üretilmesi değil, sonrasında da yaşanabilecek bazı zor durumlarla baş edilebilesi sağlanabilmektedir.

Bilimsel olarak değerlendirildiğinde ilişki öğrenilebilir bunun sonucunda da sağlıklı bir ilişki sürdürülebilir.

Aile ve Çift Terapisinden Kimler Yararlanabilir?

Aile ve çift terapisi günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. Çiftler, evliliklerinde ya da ilişkilerinde farklılıkları çözebilme, karar verme sürecini yönetebilme, iletişim güçlüğü, cinsel sorunlarda, yaşadıkları kaygı ve problemlerinde bu terapi yönteminden yararlanabilirler.

Terapide Neler Olur?

Terapide gizlilik esastır. İlk seans terapide en önemli seanstır. Çünkü çiftlerin yaşadığı sorunları belirleyip terapinin hedeflerini oluşturmaya fırsat sunar. Terapist açık ve yapıcı bir iletişim süreci başlatır. Süreçle ilgili endişeler ilk seansta ele alınabilir. Terapist tarafsızdır ve değer yargısı yoktur. Bilimsel bilgilerle terapi sürecini devam ettirir.

Birçok çift sorunlarını başkaları ile konuşmak istemezler. Dolayısıyla terapiye gelirken endişeli ve çekinerek gelebilirler. Unutulmamalıdır ki, sorunları çözmenin birinci adımı önce ilişkilerinin olumsuz yönde etkilediğini görmek ve bunu çözmek içinde kabul etmek gerekir. Dolayısıyla daha kaliteli bir ilişki yaşamak için adım atmak ve cesaretli olmak gerekir. Terapist çiftleri eşit olarak dinler, belirtilen anlamalarına ve aralarındaki iletişimi etkili kurmalarına yardımcı olur.

Aile ve çift terapisi, duruma göre değişebilmekle birlikte, seans süresi 45 dakikadır.

Aile Terapisinde Çalıştığım Temel Konular Nelerdir?

  • İletişim
  • Kök aile sorunları
  • Aldatma
  • Cinsellik
  • Boşanma

 

    Paylaş: