Hemen Ara
Aldatma
Aile Terapisti Pınar Baybaşin

Aldatma

Aldatma

Aldatma

Evlenirken veya bir ilişkiye başlarken sadık kalma sözü verilerek güven ve inanca dayalı bir ilişki oluşur.  Sadakatsizlik oluştuğunda ise bu sözün ya da anlaşmanın bozulduğu anlamına gelir.  Dolaysıyla kızgınlık, öfke, utanç, acı, üzüntü, kaygı, güvensizlik, kıskançlık gibi olumsuz duygular ortaya çıkar ve bu kişi de travmatik bir yaşantı oluşturur.

Aldatma; evlilik, nişanlılık, sevgililik gibi romantik ilişkilerde yaşanan olumsuz bir yaşantıdır. Aldatma tanımının bireylerde net olması gerekir ‘‘bir gecelik ilişkiler, sanal ilişkiler, cinsel ilişki veya duygusal ilişkiler gibi’’ olarak tanımlamak ve bunu belirtmek önemlidir. Aldatma sonrasında yaşanılan ilişki de güven ve inanç duygusunda zedelenmeler oluşur. İlişki de oluşan bu olumsuz yaşantı psikolojik yaralanmalara ve kırılganlıklara neden olur. Aldatma sorunlu bir ilişkinin sonucu olarak görülebilirken, iyi giden bir ilişkiyi de bozan olumsuz bir yaşantı olarak görülebilir. Aldatan kişi, aldatmayı gerekçelere dayandırmamalı her ne yaşıyor ise sorumluluğunu kendi taşımalıdır ve burada ki hikayeyi kendi üzerinden alıp ‘’senin yüzünden ‘’gibi cümlelerle karşı tarafa yüklememelidir.

Aldatmanın nedenleri araştırıldığında, cinsiyetler arasında kadınların duygusal erkeklerin ise cinsel nedenlerle aldattığı, ayrıca ilişkinin dinamikleri ve kişilik özelliklerine göre de farklılık gösterdiği görülmektedir. Bilimsel araştırmalara bakıldığında kadın ve erkeklerin aldatma nedenlerinde de farklılık görülmektedir. Erkeklerin aldatma nedenleri; cinsel merak veya bağımlılık, heyecan arayışı, ego tatmini, duygusal boşluk, anlık tatmin duygusu gibi nedenlerdir. Kadınlarda ise; intikam, cinsel veya duygusal tatminsizlik, heyecan arayışı, öz saygıyı arttırma gibi nedenlerdir.

Duyugusal ilişikilerde aldatma bir kontrat ihlalidir.

Gerekçeler
Evlilik ve çift terapisi alanında aldatma ele alındığında aldatma sonrasında ilişkilerini devam ettirmek isteyen çiftlerle yaşanılan sorunların üstesinden gelmek ve bu sorunlarla baş etmek için uygun terapötik yöntemlerle çalışılır. Yaşanılan olumsuz davranış sonrasında ilişkilerini yeniden düzenleyerek güvene dayalı bir ilişki devam ettirmek mümkündür.

 

    Paylaş: