Hemen Ara
KADINA ŞİDDETİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ
Aile Terapisti Pınar Baybaşin

KADINA ŞİDDETİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

KADINA ŞİDDETİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

KADINA ŞİDDETİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

KADINA ŞİDDETE HAYIR

 

      Günümüzde engel olamadığımız ve giderek büyüyen sorunlardan biri de kadınlara uygulanan şiddettir. Şiddetin giderek yaygınlaşması, kadınların şiddeti hayatın kaçınılmaz bir parçası olarak görmesine ve bunun beraberinde sessiz kabulüne neden olmaktadır.  Kadınların uğradığı şiddet yüzünden aldıkları ruhsal ve fiziksel yaraların yanı sıra hayatlarını kaybetmeleri de acı bir gerçektir. Kadınlar, şiddeti en çok yakınları tarafından (eş, aile gibi) görmektedirler. Şiddete maruz kalan kadının kişilerarası iletişimleri ve sosyal ilişkileri, evlilikleri ve psikolojik sağlıkları yaşanılan durumdan dolayı zarar görmektedir. Şiddetin algılanma kavramı kişiden kişiye değiştiği için görmezden gelinmesi ve sessiz kalınması aslında kişide net bir kavramın oluşmamasından kaynaklanmaktadır.  Oysa ki, yaygın olarak bilinen fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet türleri çok fazla uygulanmaktadır.

Şiddetin birey üzerindeki olumsuz etkileri; kendini değersiz ve yetersiz hissetme, intihar düşüncesi, sorumluluk almakta isteksizlik, çaresizlik, psikosomatik rahatsızlıklar, diğer bireylerle iletişime geçmede zorluk, özsaygısını yitirme ve korku olarak kendini göstermektedir. Bireysel olarak etkilenen kadın sosyal yaşamına uyum göstermekte zorluk yaşamaktadır. Şiddet sonucunda oluşan fiziksel rahatsızlıklar ya da yaralardan dolayı utanan kadınlar yalnız kalmayı tercih ederek, sosyal veya iş yaşamından uzaklaşmayı tercih etmektedirler. Araştırmalar evliliği etkileyen boyutlardan birinin de sözel ve fiziksel şiddet olduğunu göstermektedir. Bu bağlamada evlilikte şiddet; çiftlerin birbirlerinin davranışlarını algılama şeklini, evlilik ilişkilerini ve doyumlarını olumsuz yönde etkilemektedir. İlişkilerinde şiddet davranışları olan çiftlerin birbirlerine yoğun duyguları olsa da bağlanma ile ilgili regresif yapıya sahip olmaları kaygı yaşamalarına neden olmaktadır.

     Kadın yaşadığı şiddeti anlatırken utanabilmekte ya da eşi tarafından yaşadığı şiddeti anlatması yasaklanabilmektedir. Özellikle eşler arasında yaşanılan şiddetin, aile dışına çok fazla yansıtılmaması nedeni ile kadının şiddet yaşantısıyla ve sonuçlarıyla başa çıkması oldukça zor olmaktadır.

    Paylaş: